Hasło powinno zawierać 6 - 15 znaków
Dozwolone znaki małe i duże litery polskiego alfabetu cyfry oraz - @ . _ # $ ! ? spacja