Adres email to Twój login.
Dozwolone znaki to: a-z 0-9 @ . - _