w numerze telefonu podaj tylko cyfry
np. 580000000 lub 604000000