Dozwolone znaki małe i duże litery polskiego
alfabetu, cyfry oraz /
np. Spokojna 5/3