Dozwolone znaki małe i duże litery polskiego alfabetu.
nim 3 litery
Pierwsza litera zostanie automatycznie zmieniona na dużą.