Dozwolone znaki to małe i duże litery
polskiego alfabetu.
nim 3 litery
Nazwisko dwuczłonowe rozdziel spacją lub -
Pierwsza litera zostanie automatycznie zmieniona na dużą.