K ŚLĄSKA SPEC JBB
cena przeliczeniowa 14,90 zł/kg
K ŚLĄSKA SPEC JBB

Opis: