∗∗∗UWAGA! Zmiana godzin dostawy.∗∗∗Możliwa płatność kartą.∗∗∗ transport GRATIS! na terenie całych Kartuz oraz na Burchadztwo, Leszno, Kiełpino, Kaliska, Mezowo, Dzierżążno, Grzybno, Kosy, Smętowo Chmileńskie, Prokowo, Bylowo-Leśnictwo, Łapalice
*Nazwisko: info
*Imię: info
*Kod pocztowy: info
*Miejscowość: info
*Aders ul./nr: info
*Tel.: info
*Adres e-mail: info
*Hasło: info
*Powtórz hasło:  
* Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)
Oświadczam że jestem osobą pełnoletnią i akceptuje reguły sprzedaży produktów alkoholowych i tytoniu.
Wyrażam zgodę na wysyłanie treści reklamowych.
*Pole obowiąkowe

Regulamin Sklepu Internetowego Market Maroko "Zakupy przez Internet", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym "Market Maroko". Dostawa realizowana na terenie Kartuz Burchadztwo, Leszno, Kiełpino, Kaliska, Mezowo, Dzierżążno, Grzybno, Kosy, Smętowo Chmileńskie, Prokowo, Bylowo-Leśnictwo, Łapalice od 50 zł
Dowóz gratis

Sprzedawcą jest firma:
PHU Maroko Marian Ropela,
ul.Węglowa 1,
83-300 Kartuzy
Nip 589 000 54 12

Postanowienia ogólne

Zamawiający jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych regulaminie.
Warunkiem dokonywania zamówień i nabywania towarów przez klienta jest posiadanie przez niego konta na stronie internetowej sklepu pod adresem https://www.maroko.kartuzy.com.pl
Zakup alkoholu oraz wyrobów tytoniowych jest tylko dla osób pełnoletnich.
Sklep Internetowy jest prowadzony przez PHU Maroko - sklep przy ulicy Mściwoja II 13 w Kartuzach w którym zamówienia towaru dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej. Realizacja zamówienia jest dokonywana na terenie miasta Kartuz za pośrednictwem kuriera(Sprzedawcy) lub odbiorem własnym.
Odbiór własny jest możliwy w naszych punktach: Kartuzy
ul. Mściwoja II 13
tel/fax 58 681 06 63
tel.kom 784 379 944
Kartuzy
ul. Prokowska 28
tel/fax 58 684 02 15
tel.kom 883 999 676

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
Konto internetowe bazy zawierająca dane Zamawiający służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

Warunki składania zamówienia przez Zamawiającego:
 1. Wymagania sprzętowe:
  1. komputer z dostępem do Internetu
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome lub IE8 i nowsze
  3. aktywne konto e-mail
  4. włączona obsługa języka JavaScript, stylów CSS
  5. warunek konieczny włączona obsługa ciasteczek(cookie). Dane w ciasteczkach przechowywane są do zamknięcia przeglądarki
 2. Jednorazowe założenie konta wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)
 3. Zalogowanie się oraz dokonanie zakupu. Realizowanie zamówienia następuje gdy wartość koszyka zakupowego przekroczy 50 zł. Wtedy należy dokonać wyboru dogodnego terminu dostawy/odbioru z harmonogramu dostaw. (Harmonogram - kalendarz na którym wybiera się dogodny termin dostaw z możliwych wariantów)
 4. Zamówienia od Zamawiającego przyjmowane są przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, poprzez Stronę Internetową sklepu https://maroko.kartuzy.com.pl i realizowane w konkretnych terminach które określa harmonogram dostaw.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym następuje, po akceptacji (zamawiam) zamówienia przez Klienta oraz wybraniu konkretnego terminu dostawy.
 6. Anulowanie zamówienia:
  1. bezpośrednio na stronie gdy zamówienie ma statut "do realizacji"
  2. telefonicznie u pracownika pod numerem tel. 58 681 06 63 lub 784 379 944
 7. Sprzedaż wyrobów alkoholowych i wyrobów tytoniowych w ramach Sklepu Internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią i prowadzona ze sklepu Maroko, ul.Mściwoja II 13. Osoba dostarczająca zakupy uprawniona jest do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek osoby odbierającej zamówienie.
 8. Login i hasło zna wyłącznie użytkownik konta. W chwili utracenia lub zagubienia hasła po weryfikacji może wygenerować nowe jednorazowe hasło po czym należy je zmienić na własne.
Warunki sprzedaży oraz dostawy:
 1. Zamówienia złożone przez Zamawiającego nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w uzasadnianych przypadkach.
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,
 3. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Obowiązują od chwili dodania towaru do "koszyka". Ceny zostały podane w złotówkach.
 4. Zdjęcia (obrazki) towarów przedstawione na stronie internetowej mogą wizualnie odbiegać od wyglądu rzeczywistego. Stanowią jedynie wartość informacyjną
 5. Pracownik sprzedaży Sklepu Internetowego może skontaktować się z zamawiającym na podany przez niego numer telefonu:
  1. celem potwierdzenia zamówienia
  2. ewentualnych braków w asortymencie( Sprzedawca zaproponuje alternatywny towar o zbliżonych właściwościach i cenie, anulowanie zamówienia lub pomniejszenie zamówienia o brakujący towar.)
  3. innych wątpliwości
 6. Towar sprzedawany na wagę:
  1. wartość towaru sprzedawanego "na wagę", jest wyliczana po jego zważeniu w Sklepie.
  2. towar typu wędlina, ser sprzedawany "na wagę" jest sprzedawany w postaci plastrów(domyślnie), kawałków(wpisz w uwagach)
  3. owoce duże np. arbuz sprzedawane są w całości, połówka, ćwiartkach w/g zadeklarowanej wagi przez Klienta
 7. Zamówienia dostarczane są do Zamawiającego w opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach. Mrożonki, lody itp. przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.
 8. W zależności od wielkości/ilości zakupów doliczana zostaje Reklamówka ekologiczna (koszt 0,10 zł)
 9. Dostawcą nabywanych przez Zamawiającego produktów jest Sprzedawca.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający złożył zamówienie na stosunkowo dużą ilość danego Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki.
 11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w niedziele.
 12. Usługa "Dostawa do domu" Towarów jest realizowana w granicach miasta Kartuzy bez dodatkowej opłaty.
 13. "Odbiór własny" realizowany w naszych punktach Kartuzy ul. Mściwoja II 13 tel/fax 58 681 06 63, kom 784 379 944 Kartuzy ul. Prokowska 28 tel/fax 58 684 02 15, kom 883 999 676 i odbywa się na określonym stanowisku
 14. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru w wyznaczonym terminie Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę kwoty.
  1. usługa "Dostawa do domu" forma płatności tylko gotówka
  2. "Odbiór własny" w naszych punktach forma płatności gotówka, karta płatnicza Mastercard, Visa, Visa Elektron
 15. Faktura VAT zostanie wystawiona, doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania otrzymania faktury oraz podania danych do faktury w uwagach w trakcie składania zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą zamawiający otrzymuje paragon fiskalny.
 16. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę wartości wraz z ewentualnym kosztami dostarczenia towaru (na terenie Kartuz dostarczenie towaru odbywa się bez dodatkowych kosztów)
 17. Klient jest świadomy oraz akceptuje możliwość opóźnienia się realizacji zamówienia do jednego dnia roboczego.
Reklamacje i zwroty: Postanowienia końcowe:
 1. Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Sprzedawca(kurier) przy wykonywaniu usługi "Dostawa do domu" nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie w naszych punktach gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję na podstawie paragonu fiskalnego(faktury VAT).
 3. Zamawiający przed dokonaniem odbioru zamówienia, powinien sprawdzić zgodność przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym z złożonym zamówieniem.
 4. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Sprzedawca(kurier) ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie 58 681 06 63 lub 784 379 944, lub bezpośrednio w naszym punkcie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 13.
 6. Zamawiający od umowy sprzedaży może odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10(dziesięciu) dni od daty zrealizowania zamówienia, którego wzór dostępny jest w siedzibie sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie naruszonym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 7. Produkty prasa, mrożonki, świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp. nie mogą zostać zwrócone.
Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych:
 1. Sklep Internetowy ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Zamawiającym do niezbędnego minimum. Zbierane są informacje o Zamawiającym takie jak adres poczty elektronicznej i dane osobowo-adresowe. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy.
 2. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą tylko do realizacji zamówień.
 3. Dane kontaktowe Zamawiającego są także wykorzystywane w celu, nawiązywania z nimi kontaktu kiedy jest to konieczne lub ewentualne subskrybowanie wiadomości. Zrezygnowanie z otrzymywania listów elektronicznych(reklam, promocji), co do których uprzednio wyraził zgodę, jest możliwe poprzez wprowadzenia korekty w swoich danych.
 4. W celu ochrony danych naszych Zamawiającego przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024)
 5. Dostęp do danych osobowo Zamawiającego ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu Internetowego "Market Maroko".
Postanowienia końcowe:
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr22.271 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176). Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
Kontakt: Osobisty: Kartuzy u. Mściwoja II 13
Telefoniczny: 58 681 06 63, 784 379 944
Mailowy: maroko.kartuzy@gmail.com lub poprzez formularz umieszczony na stronie https://maroko.kartuzy.com.pl w zakładce "Kontakt"
Uwaga!

Usługa „dostawa do domu“ dostępna jast dla zamawiających z miejscowości: Burchadztwo, Bylowo-Leśnictwo, Dzierżążno, Grzybno, Kaliska, Kartuzy, Kiełpino, Kosy, Leszno, Mezowo, Prokowo, Smętowo Chmileńskie, Łapalice,

Pozostałe zamówienia - odbiór własny w wybranym terminie w naszych punktach:

Kartuzy
ul. Mściwoja II 13
tel/fax 58 681 06 63
kom. 784 379 944
Kartuzy
ul.Prokowska 28
tel/fax 58 684 02 15
kom. 883 999 676
Twoje zakupy Pozycji: 0
Wartość: 0,00
Copyright © PHU Maroko - Zakupy przez Internet